Stojíme solidárně s Hongkongem 🇭🇰 a Tchaj-wanem (Čínská republika) 🇹🇼
Přihlásit
Naším posláním je bránit vzácné svobody
každého jednotlivce na této planetě i mimo ni.
Nikdy nezapomeňte za
co bojovali naši předci
 • Freedom
 • Liberté
 • Freiheit
 • Libertad
 • Svoboda
 • 自由
 • La libertà
 • Saoirse
 • Vrijheid
 • Frihed
 • Libereco
 • 자유
 • Sloboda
 • Brīvība
 • Vapaus
 • Frihet
 • Vabadus
 • Ελευθερία
 • חופש
 • Szabadság
 • Frelsi
 • Kebebasan
 • Libertas
 • Laisvė
 • Fräiheet
 • Слобода
 • Wolność
 • Liberdade
 • Cвобода
 • เสรีภาพ
 • Özgürlük
 • Sự tự do
 • حرية
 • Libertate
“Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti takovým zásahům nebo útokům.”
Všeobecná Deklarace Lidských Práv