Stojíme solidárně s Hongkongem 🇭🇰 a Tchaj-wanem (Čínská republika) 🇹🇼
Přihlásit
Vedení
Podrobnosti
Dokumenty
Dokument
Velikost
Management
Petr Bieľák, ml.
Zakladatel, generální ředitel
Petr Bieľák ml. Je zakladatelem, předsedou a výkonným ředitelem společnosti SafeBash, kterou spoluzaložil v roce 2014. Dohlíží na vývoj produktů společnosti, včetně designu a softwarového inženýrství. Petr se již mnoho let věnuje soukromí online, digitálním právům a praktickému využití kryptografie.
Daniel Kubíček
Zakladatel, provozní ředitel
Daniel Kubíček je zakladatel, místopředseda a provozní ředitel společnosti SafeBash, kterou spoluzaložil v roce 2014. Dohlíží na design a vývoj aplikací pro mobilní zařízení společnosti. Daniel financoval operace společnosti, když do společnosti investoval ve velmi rané fázi.
Představenstvo (navržené)
Petr Bieľák, ml.
Jednatel, Předseda
Daniel Kubíček
Jednatel, Místopředseda
Obraťte se na představenstvo
Můžete kontaktovat představenstvo SafeBash k poskytnutí komentáře, nahlášení Vašich obav nebo k položení otázky na následující e-mailové adrese: legal@safebash.com
Svou zprávu můžete odeslat anonymně nebo důvěrně prostřednictvím elektronické komunikace. Můžete také uvést, zda jste akcionářem, zákazníkem, dodavatelem nebo jinou zainteresovanou stranou.
Sdělení jsou distribuována správní radě nebo případně jednotlivým jednatelům v závislosti na skutečnostech a okolnostech uvedených ve sdělení. V tomto ohledu správní rada SafeBash požaduje, aby byly vyloučeny některé položky, které nesouvisejí s povinnostmi a odpovědnostmi představenstva, jako jsou: stížnosti na výrobky, dotazy na výrobky, návrhy nových produktů, průzkumy; pro tyto účely použijte následující e-mailovou adresu: info@safebash.com
Kromě toho bude ignorován materiál, který je nepřátelský, výhružný, nezákonný nebo podobně nevhodný, s tím, že veškerá taková sdělení musí být na požádání poskytnuta každému jednateli.