Stojíme solidárně s Hongkongem 🇭🇰 a Tchaj-wanem (Čínská republika) 🇹🇼
Přihlásit
Zásady ochrany soukromí
Aktualizováno 27. prosince 2020
V SafeBash shromažďujeme a spravujeme Uživatelská data podle následujících Zásad ochrany soukromí s cílem začlenit hodnoty naší společnosti: soukromí, bezpečnost, svoboda projevu, transparentnost, kreativita a inovace. Tento dokument je součástí Smluvních podmínek SafeBash. Používáním safebash.com (dále jen „Platforma“), souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany soukromí a Smluvních podmínek. Přečtěte si prosím Smluvní podmínky v plném rozsahu a v nich si přečtěte definice a kontakty. Tyto Zásady ochrany soukromí, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, platí mezi vámi, uživatelem této Platformy a SafeBash, vlastníkem a poskytovatelem této Platformy. SafeBash bere ochranu vašich údajů velmi vážně. Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na naše používání veškerých údajů, které jsme shromáždili nebo které jste poskytli v souvislosti s vaším používáním Platformy. Přečtěte si pozorně tyto Zásady ochrany soukromí.
1. Definice a interpretace
V těchto Zásadách ochrany soukromí se používají následující definice:
 • Data, souhrnně všechny informace, které odešlete společnosti SafeBash prostřednictvím Platformy. Tato definice zahrnuje případně definice uvedené v zákonech o ochraně údajů;
 • Cookies, malý textový soubor umístěný do vašeho počítače touto webovou stránkou, když navštívíte určité části Platformy a/nebo když používáte určité funkce Platformy. Podrobnosti o cookies používaných Platformou jsou uvedeny v našich Zásadách používání souborů cookie;
 • Zákony o ochraně osobních údajů, veškeré příslušné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů, včetně, ale bez omezení, GDPR a jakýchkoli vnitrostátních prováděcích zákonů, předpisů a sekundárních právních předpisů, pokud je GDPR účinné v Irské republice;
 • GDPR, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679;
 • Právní předpisy EU o souborech cookie, nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikacích (směrnice ES) z roku 2003 ve znění nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) (změna) z roku 2011.
2. Rozsah těchto Zásad ochrany soukromí
Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na jednání SafeBash a uživatelů ve vztahu k Platformě. Nevztahuje se na žádné webové stránky, ke kterým lze přistupovat z této Platformy, mimo jiné včetně jakýchkoli odkazů, které můžeme poskytnout na webové stránky sociálních médií. Pro účely příslušných zákonů o ochraně údajů je SafeBash „správcem údajů“. To znamená, že SafeBash určuje účely, pro které a jak jsou vaše údaje zpracovávány.
SafeBash je provozován z Evropské unie (EU). Pokud navštěvujete Platformu ze zemí mimo EU, souhlasíte s jakýmkoli zpracováním jakýchkoli údajů, které nám poskytnete, v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí.
3. Shromaždovaná Data
Shromažďujeme anonymní Data od každého návštěvníka Platformy, abychom mohli sledovat provoz a opravovat chyby. Například shromažďujeme informace, jako jsou webové požadavky, Data zaslaná v reakci na tyto požadavky, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a časové razítko pro požadavek.
Žádáme vás, abyste se přihlásili a poskytli určité údaje (například vaše jméno a emailovou adresu), abychom mohli uložit váš profil a údaje a soubory s ním spojené. Abychom povolili tyto nebo jiné funkce založené na přihlášení, používáme pro vaše pohodlí soubory cookie k ukládání informací o relaci. Můžete blokovat nebo mazat soubory cookie a přesto můžete SafeBash používat, ale když tak učiníte, budete při každém přihlášení k Platformě požádáni o email a přístupovou frázi. Abyste mohli využívat určité funkce Platformy, můžete se také rozhodnout nám poskytnout další údaje, jako je váš obrázek nebo osobní web, ale vaše rozhodnutí využívat tyto funkce a poskytovat takové údaje bude vždy dobrovolné.
Můžete si zobrazit, změnit a odebrat vaše Data spojená s vaším profilem. Pokud se rozhodnete svůj účet smazat, kontaktujte nás na adrese support@safebash.com a my budeme na takový požadavek co nejdříve reagovat.
4. Jak shromažďujeme Data
Data shromažďujeme následujícími způsoby: Data nám poskytujete vy; a Data jsou shromažďována automaticky. SafeBash bude shromažďovat vaše Data mnoha způsoby, například: když nás kontaktujete prostřednictvím Platformy, telefonicky, poštou, emailem nebo jakýmkoli jiným způsobem;
 • když vyplňujete průzkumy, které používáme pro výzkumné účely (i když nejste povinni na ně reagovat);
 • když nám platíte prostřednictvím Platformy nebo jiným způsobem;
 • když se rozhodnete dostávat od nás marketingovou komunikaci;
 • když používáte naše Služby;
v každém případě v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. V rozsahu, ve kterém přistupujete k Platformě, budeme vaše Data shromažďovat automaticky, například: automaticky shromažďujeme některé informace o vaší návštěvě Platformy. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah a navigaci Platformy a zahrnují vaši IP adresu, datum, časy a frekvenci, s jakou přistupujete k Platformě, a způsob, jakým používáte a komunikujete s jejím obsahem. Vaše data budeme shromažďovat automaticky prostřednictvím souborů cookie v souladu s nastavením souborů cookie ve vašem prohlížeči.
5. Používání Dat
Kterékoli nebo všechny výše uvedené Data můžeme čas od času požadovat, abychom vám poskytli nejlepší možné služby a uživatelskou zkušenost při používání naší Platformy. Údaje můžeme používat konkrétně z následujících důvodů:
 • interní vedení záznamů;
 • zdokonalování našich produktů/služeb;
 • emailový přenos marketingových materiálů, které by vás mohly zajímat;
 • kontakt pro účely průzkumu trhu, který lze provést pomocí emailu, telefonu, faxu nebo pošty.
Tyto Data lze použít k přizpůsobení nebo aktualizaci Platformy; v každém případě v souladu s těmito Zásadami ochrany soukromí. Vaše Data můžeme použít pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy. Pokud s tím nejste spokojeni, máte za určitých okolností právo vznést námitku.
Pokud jde o jakékoli Data, které se rozhodnete nahrát na SafeBash, bereme soukromí a důvěrnost těchto informací vážně. Zašifrujeme všechna Data a trvale odstraníme veškeré redigované úpravy vašich osobních Dat. Pokud se rozhodnete zveřejnit jakékoli Data, doporučujeme vám redigovat veškeré odkazy na lidi a adresy, protože nemůžeme chránit veřejná Data a nejsme zodpovědní za jakékoli porušení zákonů o ochraně osobních údajů, za které můžete nést odpovědnost.
SafeBash vás může kontaktovat emailem nebo jinými prostředky. SafeBash vám například může posílat propagační emaily týkající se SafeBash nebo s vámi komunikovat o vašem používání Služeb SafeBash. SafeBash může také použít technologii, která nás upozorní prostřednictvím potvrzovacího emailu, když od nás otevřete email. K doručování přímého marketingu prostřednictvím emailu budeme potřebovat váš souhlas, ať už prostřednictvím opt-in nebo soft opt-in: soft opt-in souhlas je specifický typ souhlasu, který platí, když jste s námi již dříve komunikovali (například nás kontaktujete a požádáte nás o další podrobnosti o konkrétním produktu/službě a my začneme nabízet podobné produkty/služby na trh). V rámci souhlasu „soft opt-in“ budeme váš souhlas považovat za udělený, pokud se neodhlásíte; v případě jiných typů e-marketingu jsme povinni získat váš výslovný souhlas, to znamená, že při udělení souhlasu musíte přijmout pozitivní a kladná opatření, například zaškrtnutím políčka, které poskytneme; pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo kdykoli odvolat souhlas. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vám zobrazili reklamy SafeBash a další obsah na jiných webových stránkách. Pokud si nepřejete dostávat emaily z SafeBash, kontaktujte nás prosím na adrese support@safebash.com.
6. Sdílení Dat
Zaměstnáváme a uzavíráme smlouvy s lidmi a jinými subjekty, které provádějí určité úkoly naším jménem a které jsou pod naší kontrolou (naši „Zástupci“). Možná budeme muset sdílet Data s našimi Zástupci, abychom vám mohli poskytovat produkty nebo Služby. Pokud vám to neřekneme jinak, naši Zástupci nemají žádné právo používat Data nebo jiné informace, které s nimi sdílíme, nad rámec toho, co je nezbytné pro naši pomoc. Tímto souhlasíte se sdílením Dat s našimi Zástupci.
Bez vašeho souhlasu nesdílíme žádná Data, která jste nám poskytli, s třetími stranami,
s výjmkou, že:
 • tím provedeme váš vlastní požadavek;
 • státní orgány požadují vaše Data s platným soudním příkazem;
 • budeme jinak chránit náš majetek, zákonná práva nebo majetek jiných.
7. Zabezpečení Dat
8. Uchovávání Dat
Pokud není zákonem vyžadováno nebo povoleno delší období uchovávání, budeme vaše Data uchovávat v našich systémech pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany soukromí nebo do vašeho požadavku na vymazání údajů.
9. Vaše práva
Ve vztahu k vašim Datům máte následující práva:
 • Právo na přístup - právo požadovat (i) kopie Dat, které o vás máme, nebo (ii) abychom tyto Data upravili, aktualizovali nebo vymazali. Pokud vám poskytneme přístup k Datům, které o vás máme, nebudeme vám za to účtovat žádné poplatky, pokud váš požadavek nebude „zjevně neopodstatněný nebo nepřiměřený“. Tam, kde je to ze zákona povoleno, můžeme vaši žádost odmítnout. Pokud vaši žádost odmítneme, řekneme vám důvody;
 • Právo na opravu - právo na opravu vašich Dat, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • Právo na vymazání - právo požadovat, abychom smazali nebo odstranili vaše Data z našich systémů;
 • Právo na omezení našeho používání vašich Dat - právo „zakázat“ nám používání vašich Dat nebo omezit způsob, jakým je můžeme použít;
 • Právo na přenositelnost Dat - právo požadovat, abychom vaše Data přesunuli, zkopírovali nebo přenesli;
 • Právo vznést námitku - právo vznést námitku proti našemu použití vašich Dat, včetně případů, kdy je používáme pro naše oprávněné zájmy. Chcete-li se informovat, uplatnit některá z výše uvedených práv nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich Dat (pokud je naším právním základem pro zpracování vašich Dat souhlas), kontaktujte nás prostřednictvím této emailové adresy: legal@safebash.com. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme stížnost týkající se vašich Dat, můžete svou stížnost postoupit příslušnému orgánu pro ochranu údajů. Pro Irskou republiku to je Úřad komisaře pro ochranu údajů (DPC). Kontaktní údaje DPC najdete na jejich webových stránkách na adrese https://dataprotection.ie. Je důležité, aby Data, které o vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Neustále nás informujte, pokud se vaše Data během období, po které je uchováváme, změní.
10. Přenos Dat mimo Evropský hospodářský prostor
Data, které od vás shromažďujeme, mohou být uloženy, zpracovány a přeneseny do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Může k tomu například dojít, pokud jsou naše servery umístěny v zemi mimo EHP nebo pokud se jeden z našich poskytovatelů služeb nachází v zemi mimo EHP. Data mimo EHP budeme přenášet pouze v případě, že jsou v souladu s právními předpisy o ochraně údajů a způsoby přenosu poskytují odpovídající záruky ve vztahu k vašim Datům, např. prostřednictvím dohody o přenosu údajů zahrnující aktuální standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí. Abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany vašich Dat, zavedli jsme vhodná ochranná opatření a postupy s třetími stranami, se kterými sdílíme vaše Data. Tím je zajištěno, že s vašimi Daty zacházejí tyto třetí strany způsobem, který je v souladu se zákony o ochraně údajů.
Platforma může čas od času poskytovat odkazy na jiné webové stránky. Nad takovými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za obsah těchto webových stránek. Tyto Zásady ochrany soukromí se nevztahují na vaše používání těchto webových stránek. Doporučuje se, abyste si před jejich použitím přečetli zásady ochrany soukromí nebo prohlášení těchto webových stránek.
12. Změny vlastnictví a ovládání společnosti
SafeBash může čas od času rozšířit nebo omezit naše podnikání, což může zahrnovat prodej nebo převod vedení nad celým SafeBash nebo jeho částí. Data poskytnuta uživateli budou, pokud jsou relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání, která byla takto převedena, přenesena spolu s tímto ustanovením a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude podle podmínek těchto Zásad ochrany soukromí oprávněna používat Data k účelům, pro které nám byla původně dodána. Můžeme také poskytnout Data potenciálnímu kupci naší společnosti nebo jakékoli jeho části. Ve výše uvedených případech podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu vašeho soukromí. Nesmíte převést žádná ze svých práv podle těchto Zásad ochrany soukromí na jinou osobu. Můžeme převést naše práva vyplývající z těchto Zásad ochrany soukromí, kde se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou ovlivněna.
13. Změny těchto Zásad ochrany soukromí
SafeBash si vyhrazuje právo změnit tyto Zásady ochrany soukromí, jak to můžeme čas od času považovat za nutné nebo jak to vyžaduje zákon. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na našich webových stránkách https://safebash.com a má se za to, že jste při prvním použití Platformy po provedení změn přijali podmínky Zásad ochrany soukromí. SafeBash můžete kontaktovat emailem na adrese legal@safebash.com.