Stojíme solidárně s Hongkongem 🇭🇰 a Tchaj-wanem (Čínská republika) 🇹🇼
Přihlásit
Manifest
Naše Myšlenky a Přesvědčení
Základem štěstí je svoboda; a ta není samozřejmá. Musíme ji bránit každou vteřinu každého jednotlivého dne.
Je nezbytně nutné chránit osobní údaje. Jsou to zrcadla odrážející naše životy, která patří pouze nám a nikomu jinému.
Soukromí je zcela zásadní pro autonomii a ochranu lidské důstojnosti. Každý by měl mít kontrolu nad informacemi, které o nás ostatní vědí.
Za žádných okolností bychom neměli filtrovat žádný obsah a posuzovat, který je žádoucí a který ne.
Zavázali jsme se k celosvětovému boji o prosazování a ochranu práv všech, kteří chtějí svobodu od hromadného sledování, cenzury a dalších forem útlaku.
Nikdy se nevzdáme naší svobody.
Petr Bieľák, ml.
Zakladatel, generání ředitel
Daniel Kubíček
Zakladatel, provozní ředitel